Fred og kjærlighet – herfra og i evighet! Neo Jord er en fredfull og rolig gjeng, akkurat sånn som de Første ville ha det. De Første forlot byen og søkte sammen bort derfra og problemene de hadde. De lever sammen i harmoni og i takt med naturen. De har flat struktur og ingen leder, de diskuterer i fellesskap seg frem til de beste løsningene for individene, gruppa, naturen og det som måtte passe. Men hvor lenge kan man leve i en slik harmoni med truslene fra omverdenen?