Frelsen er nær! Dere sier at menneskeheten dør ut, men hva om vi fortalte dere at det finnes en kur? For lenge etter at menneskene ble ufruktbare, gikk en hyrde langs veien med dyrene sine, og solens stråler falt på et barn i en grønn eng. Gud talte så til hyrden og ba ham om å vokte og tjene barnet, for barnet var Guds egen sønn, kommet for å frelse menneskene fra utryddelse.

Siden da har vi flokket oss rundt ham – Frelseren, den Fruktbare, Solens Sønn. Unge, gamle, kvinner, menn. Vi har alle en rolle å spille, vi er alle viktige, unike puslespillbiter i Guds plan. De som kalles Guds Hender holder sverdet, for å hevne de uskyldige og straffe de onde. De som kalles Guds Nåder holder boken med den hellige skrift, for å tale det hellige ord og spre barmhjertighet. Hver og en av oss er ønsket, vi er Guds egen flokk, og ingen kan få oss til å vike fra vår tro og ære.

For se, Gud sendte sin sønn ned på jorden og sa: “Gå hen og gjør menneskene til mange.” Fred, samhold, og fruktbarhet er målet, og den som ikke tror har virkelig misforstått og vil møte fortapelsen.